Flere buss- og transportselskap har allerede montert alko-lås og det skal da være umulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol.

Transportselskapene må selv betale for montering, service og kalibrering av alko-låsene. De tekniske oppgavene knyttet til alko-låsene må bli gjort hos et godkjent alko-lås verksted.

«Kjøretøy som allerede er registrert må montere alko-lås før 2024 eller tas ut av drift.»

Samtidig betyr det at allerede registrerte kjøretøy får en overgangsordning på fem år slik at transportselskapene får tid til å installere utstyret i takt med alminnelig utskiftingstakt for busser.

Påbudet gjelder alle norskregistrerte busser og minibusser i (klasse M3 og M2). Drosjer i klasse M1 (altså personbiler) er foreløpig unntatt kravet.

«Så nå blir det spennende hva som vil skje med «alle» utenlandske turbusser som kjører i Norge.. vil de også få kravet?» 

Les mer om dette på: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/alkolas-blir-pabudt-i-nye-norske-busser-og-minibusser-fra-2019