Bransje Rapport: Internasjonal og innenlandsk etterspørsel etter brukt utstyr som er annonsert på Mascus, september-oktober 2019

0

Innsikt rundt forespørsler om å kjøpe maskiner for de 10 landene med høyest volum av oppføringer på Mascus

Mascus er en markedsportal for annonsering av tungt brukt utstyr, med virksomhet over hele verden fra våre 33 lokale kontorer i forskjellige land. Plattformen vår er tilgjengelig på 38 forskjellige språk. Derfor er internasjonal eksponering en av hoved fordelene med å annonsere brukt lageret on Mascus.

En del av den internasjonale eksponeringen oppnås automatisk, ettersom tungt utstyr blir sett på av potensielle kjøpere fra forskjellige land så snart de plasseres online på vår flerspråklige plattform. For å øke synligheten tilbyr vi imidlertid også bannerannonsering tjenester på Mascus, der selgere kan velge å markedsføre sin virksomhet til flere land enn det de selv driver i.

For dette formålet har vi undersøkt våre brukerdata for å finne ut opprinnelsen til forespørsler mottatt av forhandlere og annonsører gjennom Mascus i løpet av månedene september og oktober i 2019.

Vi har begrenset analysen ved å kun ta med etterspørselen fra de ti største landene med det høyeste antallet brukte objekter for hver av de 6 viktigste næringene på Mascus: anlegg, landbruk, transport, truck, skogsmaskiner og park & hagemaskiner.

For hvert av disse landene viser vi de fem beste landene som sender ut forespørsler om kjøp pr e-post, og prosentandelen de representerer ut fra den totale etterspørselen for det bestemte landet.

Landbruk – Hvilke land prøver å kjøpe brukt landbruksutstyr fra våre største markeder?

Finland viser den høyeste lokale etterspørselen etter brukt jordbruksutstyr, litt over halvparten av den totale etterspørselen. For Storbritannia, Frankrike og Sverige representerer den lokale etterspørselen omtrent en tredjedel av det totale antallet e-post forespørsler. På motsatt side er lokale forespørsler om brukt landbruksutstyr i Polen lave, og representerer bare 3% av det totale antallet forespørsler.

Anleggsmaskiner – Hvilke land er i ferd med å kjøpe brukt anleggsutstyr fra våre største markeder?

Når det gjelder etterspørsel etter brukte anleggsmaskiner, viser Storbritannia den høyeste innenlandske etterspørselen, 44% av den totale etterspørselen. Forespørsel via e-post fra Storbritannia ligger også på første plass når det gjelder etterspørsel etter brukt anleggsmaskiner i Kina (18%), Nederland (15%) og Polen (10%). De viser også betydelig interesse for utstyr til salgs i USA, Frankrike og Tyskland.

Innenlandsk etterspørsel er lav for anleggsmaskiner som er til salgs i Nederland (10%) og Polen (9%). Polen viser viss interesse for å kjøpe brukte anleggsmaskiner til salgs i Tyskland (9% av den totale etterspørselen etter brukt utstyr er lokalisert i Tyskland), Danmark (8%), Frankrike (8%), Storbritannia (7%).

I Sverige kommer halvparten av etterspørselen etter brukte anleggsmaskiner fra Norden, med den lokale etterspørselen på 33%, etterfulgt av kjøp forespørsler fra Finland (7%), Norge (6%) og Danmark (4%).

Transport – Hvilke land er i ferd med å kjøpe brukt transportutstyr fra våre største markeder?

Samme som i landbruks- og anleggssektorene har Sverige en sterk lokal etterspørsel også etter brukt transportutstyr (30%), etterfulgt av internasjonal interesse fra Frankrike (9%) og Spania (5%).

Andelen innenlands etterspørsel er høyest i Spania (40%), og Spania er også det landet med størst volum av transportutstyr på Mascus.

Det er en fragmentert internasjonal etterspørsel etter brukt transportutstyr til salgs i Nederland som stammer fra Storbritannia (13%), Frankrike (8%), Spania (8%), Tyskland (6%). Innenlandsk etterspørsel utgjør bare 7%.

Tsjekkia ligger på 5. plass når det gjelder brukt transportutstyr som er oppført på Mascus. Foruten den lokale etterspørselen på 29%, mottar de kjøpsforespørsler fra andre østeuropeiske land: Slovakia (13%), Ungarn (7%), Polen (7%).

Trucker – Hvilke land er i ferd med å kjøpe brukt truckutstyr fra våre største markeder?

I materialhåndterings sektoren har følgende land en høy internasjonal etterspørsel etter brukt utstyr: Danmark, Tyskland og Nederland.

USA, Sverige og Storbritannia har en sterk lokal etterspørsel, som nærmer seg halvparten av den totale etterspørselen eller til og med overgår den i forhold til USA (55%).

Som et spesielt karaktertrekk, sender Storbritannia et betydelige antall kjøp forespørsler til 8 av de 10 landene med mest materialhåndteringsutstyr som er oppført på Mascus, noe som gjør dem til en veldig viktig kjøper for europeisk brukt utstyr i denne sektoren.

Vi ser også at USA sender kjøp forespørsler for materialhåndteringsutstyr til salgs i Frankrike (14%), Polen (12%), Tyskland (8%), Finland (7%), Nederland (6%), Sverige (5%).

Skogsmaskiner – Hvilke land er i ferd med å kjøpe brukt skogsutstyr fra våre største markeder?

Vi legger merke til Litauen og Estland som tar seg inn nederst på listen når det gjelder oppføringer på Mascus i skogsmaskin sektoren. Selv om Litauen ikke har en sterk lokal etterspørsel etter skogbruksutstyr, sender de kjøps forespørsler om maskiner til salgs i Norden og Polen.

Interessant nok mottar USA 50% av etterspørslene sine på brukte skogsmaskiner fra Tyrkia.

Park & hagemaskiner – Hvilke land er i ferd med å kjøpe brukt parkutstyr fra våre største markeder?

I sektoren brukte park og hagemaskiner skiller USA seg ut med den høyeste prosentandelen for lokal etterspørsel vi har sett så langt: 61%. Samtidig sender de også internasjonale kjøps forespørsler til Danmark, Storbritannia og Tyskland (10% av deres respektive totale etterspørsel).

For mer informasjon, vennligst kontakt: communication@mascus.com

Del i sosiale medier:
FacebookTwitterLinkedIn

Legg igjen en kommentar